Dirk Mervis

Welkom op mijn webstek

Deze portfoliosite is gemaakt als voorbeeld voor de derdejaars studenten IT Factory. Deze site is een opsomming van mijn realisaties en dient als aanvulling op mijn bachelorproef. Scroll verder naar beneden om een overzicht te krijgen van mijn 3 jaar IT Factory!

Over Mij

Over mij


Wie ben ik?

Ik ben een 39-jarige docent aan de Thomas More hogeschool te Geel, waar ik momenteel les geef in het eerste, tweede en derde jaar van de opleiding Toegepaste Informatica (IT Factory).

Daarnaast ben ik reeds enkele jaren gelukkig getrouwd en vader van 2 kinderen.

Archeologie

Tussen 2001 en 2007 volgde ik aan de KULeuven de opleiding archeologie, waarbij ik het diploma 'Licentiaat in de Archeologie' behaalde.

Na mijn afstuderen ben ik, na een kort intermezzo, aan de slag gegaan als archeoloog. Enkele van mijn belangrijkste wapenfeiten zijn:

  • Leuven - Bottelarij (2015)
  • Diest - Demer fase 2 (2013)
  • Geel - Eikevelden (2011-2013)
  • Ruiselede - Ommegangstr. (2010)

IT Factory

Van september 2015 tot juni 2018 was ik voltijds student aan de Thomas More hogeschool te Geel. Hierbij heb ik gekozen voor mijn tweede interesseveld, namelijk computers en IT.

Ook hier heb ik reeds enkele mooie resultaten op mijn palmares:

Mijn Stage


Current state of and methods to improve BI adoption at ASML.

Tussen 5 maart 2018 en 1 juni 2018 liep ik gedurende 13 weken stage bij ASML. Deze marktleider en producent van machines voor het maken van halfgeleiders te Eindhoven bood een onderwerp op de afdeling ‘Big Data and Advanced Analytics’ over de adoptie van business intelligence tools bij de werknemers van ASML. Met meerdere filialen wereldwijd en circa 19000 werknemers genereert ASML een enorme hoeveelheid data die in de verschillende departementen van het bedrijf geconsumeerd worden. Om deze data te verwerken worden meerdere tools gebruikt, met onder meer TIBCO Spotfire en SAP BO Analysis for Office.

Hoewel de infrastructuur beschikbaar is, wordt er toch nog bevonden dat de adoptie van BI niet in alle departementen en teams even goed doorgedrongen is, en dat er nog veel wordt gerapporteerd met software die daar eigenlijk niet voor bedoeld is.

Om dit gebruik in kaart te brengen werd mijn stage opgezet, met als doel het in kaart brengen van de huidige adoptiegraad, het voorstellen en implementeren van methodes ter verhoging van de BI adoptie en het verifiëren of de methodes gewerkt hebben.

Het project werd aangevat in meerdere fases. Allereerst werd de scope bepaald en daarbij wekelijkse deliverables afgesproken. Vervolgens werd door literatuurstudie onderzocht op welke manier BI adoptie gemeten kon worden, waarna een meting uitgevoerd werd. Deze resultaten werden geanalyseerd en samen met een literatuurstudie over BI adoptie verhogende maatregelen werden ze gebruikt om concrete voorstellen te maken.

Tot slot werden enkele van deze voorstellen uitgewerkt om een aanzet te geven aan een opvolgproject.

Hieronder vindt u de documenten die ik in het kader van mijn stage heb gemaakt en die dieper ingaan op bepaalde aspecten hiervan:


Projectscope: Projectscope van de stage
Plan van aanpak: Plan van aanpak stage Dirk Mervis
Planningsdocument: Opvolging van de planning tijdens de stage
Realisatie: Documentatie van de realisatiefase
Reflectie: Reflectie over de stageperiode

Mijn Portfolio


Hieronder kan je enkele van mijn realisaties vinden.